Ciekawe wiadomości i informacje z całego świata
audyt energetyczny mieszkania

Jak uzyskać uprawnienia audytora energetycznego

W dzisiejszych czasach kwestie energii odgrywają kluczowe znaczenie dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Audytor energetyczny to osoba, która może pomóc przedsiębiorstwom i instytucjom w optymalizacji zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. W tym artykule dowiesz się, jak zdobyć niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu audytora energetycznego, jakie korzyści płyną z tego zawodu oraz jakie wyzwania mogą na Ciebie czekać.

Co to jest audytor energetyczny?

Audytor energetyczny to specjalista zajmujący się analizą i oceną efektywności energetycznej budynków, instalacji oraz procesów przemysłowych. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja możliwości oszczędności energii, a także zastosowanie odpowiednich strategii i technologii, które przyczynią się do redukcji zużycia energii.

Zakres obowiązków audytora energetycznego

Do obowiązków audytora energetycznego należą m.in.:

 • Przeprowadzanie audytów energetycznych
 • Analiza danych dotyczących zużycia energii
 • Identyfikacja możliwości oszczędności energii
 • Opracowywanie rekomendacji dla klientów
 • Monitorowanie i kontrola realizacji zaleceń

Kwalifikacje niezbędne aby zostać audytorem energetycznym

Wykształcenie

Aby zostać audytorem energetycznym, należy posiadać wyższe wykształcenie techniczne, najlepiej z dziedziny energetyki, budownictwa, instalacji czy automatyki przemysłowej. Taki kierunek studiów pozwoli na zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do analizy i oceny efektywności energetycznej różnych obiektów i systemów.

Szkolenia

Przed przystąpieniem do egzaminu na audytora energetycznego warto ukończyć specjalistyczne szkolenia, które pomogą w zdobyciu praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Na rynku dostępne są różnego rodzaju kursy i szkolenia, zarówno stacjonarne, jak i online, które obejmują tematykę audytów energetycznych, norm i przepisów prawnych, a także zagadnienia związane z efektywnością energetyczną.

Certyfikacja

W Polsce, aby móc legalnie wykonywać zawód audytora energetycznego, należy posiadać odpowiedni certyfikat. Certyfikat ten uzyskuje się po zdaniu egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR). Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności kandydata z zakresu audytów energetycznych oraz przepisów dotyczących efektywności energetycznej.

Proces uzyskiwania uprawnień audytora energetycznego

Egzamin

Aby zdobyć uprawnienia audytora energetycznego, należy zdać egzamin organizowany przez PIGEOR. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna obejmuje test wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte, natomiast część ustna polega na rozmowie z komisją egzaminacyjną i prezentacji przygotowanego przez kandydata audytu energetycznego.

Praktyki zawodowe

W niektórych przypadkach, aby zdobyć uprawnienia audytora energetycznego, wymagane jest również posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Doświadczenie to może obejmować pracę w dziedzinie energetyki, budownictwa, inżynierii czy automatyki przemysłowej. Warto pamiętać, że praktyka zawodowa to nie tylko sposób na zdobycie doświadczenia, ale również możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi.

Korzyści z bycia audytorem energetycznym

Zawód audytora energetycznego wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

 • Możliwość wpływania na ochronę środowiska poprzez promowanie oszczędności energii
 • Stabilne i rosnące zapotrzebowanie na usługi audytów energetycznych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i specjalizacji w różnych dziedzinach energetyki
 • Praca na własny rachunek lub w ramach zespołu specjalistów
 • Wystawianie świadectw energetycznych

Wyzwania związane z pracą audytora energetycznego

Praca audytora energetycznego może wiązać się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak:

 • Konieczność stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii, przepisów i norm
 • Umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi klientami i sytuacjami
 • Potrzeba elastyczności i zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych
 • Duża odpowiedzialność za rekomendacje i wnioski wynikające z przeprowadzonych audytów energetycznych

Audytor energetyczny to zawód, który umożliwia aktywne uczestniczenie w ochronie środowiska, promując efektywność energetyczną i oszczędności energii. Aby zostać audytorem energetycznym, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie, ukończyć szkolenia oraz zdać egzamin certyfikujący. Praca ta wiąże się z wieloma korzyściami, ale również wyzwaniami, które należy uwzględnić, decydując się na ten zawód.